เมื่อระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2556 กองทุนเพื่อโครงการออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จัดงานมหกรรม “น้องอิ่มท้อง สมองแจ่มใส” ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี โดยมีท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา) เป็นประธาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการของโรงเรียนต้นแบบ ที่ดำเนินกิจกรรมด้านโครงการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน มีเวทีเสวนาเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการ “กินอาหารอย่างไรให้เป็นสุข และอยู่ดีกินดีมีสุข” มีการมอบรางวัล “สุดยอดโรงเรียนต้นแบบ” และ “ผู้ให้การสนับสนุนด้านโครงการอาหารกลางวัน” ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา) และรางวัลโรงเรียนต้นแบบ จากผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายแสงไทย มีสุนทร)