ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบทุนสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร.โนบุยูกิ มูราฮาชิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อมอบให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๕๐ แห่ง จากทั่วประเทศ โรงเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้มีแผนการลงพื้นที่เยี่ยมชม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันดังกล่าว ที่โรงเรียนบึงสิงโต อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่น่าสนใจเพื่อการสนับสนุนต่อไป